För få KOL-patienter får hjälp till rökstopp

januari 30, 2015

För få KOL-patienter får hjälp att sluta röka och det finns för stora skillnader mellan landstingen med att få hjälp med rökavvänjning. Det skriver Socialstyrelsen i sin rapport "Vård vid astma och KOL".

Den absolut viktigaste åtgärden vid KOL är rökstopp, vilket markant minskar försämringen av lungfunktionen. Socialstyrelsens utvärdering av vården vid astma och KOL visar att nästan alla primärvårdsenheter erbjuder någon form av hjälp till rökstopp för personer med KOL, oftast genom kvalificerat rådgivande samtal. Det finns dock stora skillnader mellan landstingen.

– I Sörmland, Uppsala och Värmland erbjuder alla svarande primärvårds-enheter hjälp till rökstopp, medan bara omkring hälften gör det i flera andra landsting. Lägst ligger Blekinge med 38 procent. Socialstyrelsen anser att samtliga rökande personer med KOL bör erbjudas stöd. Det poängteras också i riktlinjerna som nyligen publicerades, säger utredaren Alexander Svanhagen, i ett pressmeddelande.

Riksförbundet HjärtLung har varit med och svarat på enkäter och bidragit till underlaget.

Rapporten Nationella riktlinjer – Utvärdering 2014 – Vård vid astma och KOL – Mått och underlag för bedömningar

Se hur ditt län ligger till

Stöd till rökstopp - kvalificerat rådgivande samtal vid KOL

Stöd till rökstopp - kvalificerat rådgivande samtal vid KOL