Folkhälsomyndigheten och E-hälsomyndigheten nya myndigheter

januari 24, 2014

Den 1 januari 2014 bildades två nya myndigheter: Folkhälsomyndigheten och E-hälsomyndigheten, skriver Socialdepartementet i ett pressmeddelande.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten kommer att ha ett övergripande ansvar för hälsofrågor på nationell nivå och bland annat överta arbetsuppgifterna från Smittskyddsinstitutet, Statens folkhälsoinstitut och delar av Socialstyrelsen.

Myndigheten kommer att hantera såväl smittskyddsfrågorna som frågor kring icke smittsamma sjukdomar och levnadsvanor, till exempel bruk av alkohol och tobak. Den får också ansvar för miljöhälsofrågor. Folkhälsomyndigheten leds av generaldirektören Johan Carlson och är lokaliserad i Solna och Östersund. På myndigheten finns cirka 420 anställda.

E-hälsomyndigheten

Den 1 januari 2014 bildades också den nya E-hälsomyndigheten. Myndigheten ansvarar för register och it-funktioner som öppenvårdsapotek och vårdgivare behöver ha tillgång till för en patientsäker och kostnadseffektiv läkemedelshantering.

Myndigheten ska samordna regeringens satsningar på e-hälsa, samt följa utvecklingen inom e-hälsoområdet. E-hälsomyndigheten leds av generaldirektören Torsten Håkansta och är lokaliserad i Stockholm. På myndigheten finns cirka 130 anställda personer.