Fimpa ohälsan på tobaksfria dagen

maj 31, 2015

Idag, 31 maj, är det WHO:s tobaksfria dag. Tobak dödar 6 miljoner människor i världen varje år, i Sverige dör 12 000 människor. Trots att vi vet om riskerna, de hälsoskadliga effekterna och de kostsamma konsekvenserna fortsätter tobaken vara en av de största orsakerna till ohälsa i Sverige. Det är dags att fimpa ohälsan.

Den nuvarande regeringen har tidigare i våras uttalat sig positivt till målet om ett slutdatum för rökningen, i linje med kampanjen rökfritt Sverige 2025, (Tobacco Endgame) som stöttas av Riksförbundet HjärtLung.

I Sverige lever till exempel 1,7 miljoner svenskar med någon hjärt-kärlsjukdom. Bristerna i de återfallsförebyggande åtgärderna, där bland annat rökavvänjning ingår, är dock stora. Till exempel är målet att minst 75 procent av de rökande hjärtinfarktpatienterna ska ha slutat röka vid uppföljningen ett år efter att de insjuknat. I årets upplaga av Socialstyrelsens och Sveriges Kommuner och Landstings "Öppna jämförelser 2014" ligger denna siffra på drygt 54 procent i Sverige i snitt. Här måste vi bli bättre om Folkhälsominister Gabriel Wikströms ambition att sluta de påverkbara klyftorna som alltjämt finns i Sverige ska kunna uppnås.

  • Det ska finnas gratis tillgång till tobaksavvänjning och till de effektiva läkemedel som finns var i landet man än bor.
  • Ingen människa ska behöva exponeras för oönskad tobaksrök i offentliga miljöer.
  • Inför kraftigare restriktioner på tobaksfrämjande produktreklam och ett exponeringsförbud på tobaksprodukter i svensk handel.

En av nycklarna till att åstadkomma detta finns i att skapa rätt förutsättningar för att förbättra vårt hälsorelaterade beteende.

- Vi vet sedan länge att ett ändrat beteende i kost, motion och rökning starkt bidrar till att minska risken för hjärt- och lungsjukdom. Därför måste kostnadseffektiva åtgärder som rökavvänjning prioriteras och genomföras på ett mer beslutsamt sätt, säger Inger Ros, ordförande i Riksförbundet HjärtLung.