Endast en av tre rökare med KOL får rökavvänjning

september 21, 2012

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund kräver kraftfulla insatser i KOL-vården. En viktig uppgift för politikerna är att få fler vårdcentraler att ansluta sig till det kvalitetsregister som är en checklista för vården och patienten, inte minst vad gäller rökning där endast en av tre med KOL erbjuds rökavvänjning.

- Det vi kan se i Stockholm, att alltför få människor får en spirometriundersökning och att många inte får det strukturerade omhändertagande som sjukdomen kräver, ser vi också på andra håll i landet. Men där det bedrivs en god KOL-vård kännetecknas vården ofta av att det finns en astma/KOL-mottagning och att man är ansluten till kvalitetsregistret för astma och KOL, Luftvägsregistren, säger Inger Ros, förbundsordförande för Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund.

Endast 1,2 procent av de listade patienterna i Stockholm gjorde en spirometriundersökning 2011. Det visar siffror från Stockholms läns sjukvårdsområdes kvalitetsbokslut, som framgår av en debattartikel i Dagens Nyheter den 21 september.

- Det är naturligtvis alldeles för lite med tanke på att som många som två av tio människor lever med sjukdomen kroniskt obstruktiv lungsjukdom utan att ha fått en diagnos, säger Inger Ros.

Att få en tidig diagnos är av mycket stor vikt eftersom tidiga behandlingsinsatser kan rädda liv. För den som röker innebär ett rökstopp att man kan få sjukdomsutvecklingen att stanna av.

Men här visar statistik från Luftvägsregistren att endast 35 procent av rökarna med KOL erbjuds rökavvänjning.

- Luftvägstregistren är ett stöd för vården och patienten och med den här checklistan i handen kan patienten få ett strukturerat omhändertagande, där hjälp till att sluta röka är en helt avgörande åtgärd. Tyvärr är bara en fjärdedel av landets primärvårdsmottagningar anslutna till registret. Här finns en viktig uppgift för sjukvårdspolitikerna att se till att fler ansluter sig, säger Inger Ros.

För mer information

Inger Ros, förbundsordförande, Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund