En kväll för brustna hjärtan

maj 10, 2017

Ett hjärta kanske inte kan gå i tusen bitar, men det kan brista. Stress, trauma och oro som leder till klassiska symtom på hjärtinfarkt fast utan propp i kranskärlen. Riksförbundet HjärtLung bjöd in till en temakväll om brustet hjärta-diagnosen Takotsubo.

Riksförbundet HjärtLungs ordförande Inger Ros hälsade välkommen och berättade om en personlig hjärthändelse hon i efterhand misstänker kan ha varit Takotsubo, men som aldrig blev diagnosticerad som en sådan.

– Det finns ett behov av att lyfta fram och tala om den här diagnosen, säger Inger Ros.

Takotsubo är en hjärthändelse som liknar en hjärtinfarkt fast med en viktig skillnad. Vid en vanlig hjärtinfarkt går plack i kärlväggen sönder och bildar en propp i kranskärlen som hindrar blodflödet till hjärtat. Ofta upplevs tryck över bröstet, andfåddhet och EKG-förändringar. Vid Takotsubo är symtomen samma, fast utan de så typiska kranskärlsändringarna.

– Sju till åtta procent har hjärtinfarkt med normala kranskärl och hälften av dessa har Takotsubo, sade en av kvällens två föreläsare Per Tornvall, hjärtläkare och professor vid Karolinska institutet.

Nio av tio som drabbas av Takotsubo är kvinnor, berättade Per Tornvall.

Fjorton deltagare med egna erfarenheter av Takotsubo samlades på HjärtLungs kansli för att höra Per Tornvall och Patrik Lyngå, sjuksköterska och medicine doktor vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning på Södersjukhuset, prata om diagnosen.

Orsaken till Takotsubo är inte klarlagd, men man tror att de utlösande faktorerna kan vara psykisk eller fysisk stress, och stress förorsakad av annan sjukdom. Per Tornvall visade bilder på hur man har kunnat se en ökning av hjärtinfarkter i samband med stora händelser såsom naturkatastrofer. Efter en jordbävning i Aten 1981 ökade antalet hjärtinfarkter jämfört med året innan och året efter.

– Även positiv anspänning kan faktiskt utlösa hjärtinfarkt, sade Per Tornvall och visade hur antalet hjärtinfarkter ökat i Tyskland när hemmanationen spelade matcher under fotbolls-VM 2006.

Takotsubopatienten skiljer sig ofta från den vanliga hjärtinfarktpatienten. I registerstudier har man kunnat se att den typiska patienten är en kvinna, 60-80 år gammal och med få traditionella riskfaktorer som rökning eller diabetes. De har även hög inkomst och är högutbildade.

– Kranskärlssjukdom drabbar vanligtvis socioekonomiskt utsatta grupper. Här är det tvärtom, säger Per Tornvall.

Behandlingen består bland annat av propplösande läkemedel samt beta-blockerare. Och mycket lugn och ro som kan få stressen att avta. Patrik Lyngå berättade att återfallsrisken är relativt liten, en till två procent återinsjuknar per år, och att det inte alltid är självklart vad orsaken till återfallet är.

– En italiensk kvinna grälade med sina grannar och drabbades av Takotsubo. Hon blev bättre och fick komma hem. Tre år senare grälade de ännu en gång och hon insjuknade igen. Frågan är om det är grälet i sig eller om det är jobbigt att inte trivas med sina grannar, säger Patrik Lyngå.

En studie visade att patienter som insjuknade i Takotsubo ledde till att de började reflektera mer över stress, säger Patrik Lyngå.

Läs mer om Takotsubo

Fakta om Takotsubo

  • Takotsubo uppvisar samma symtom som vid akut hjärtinfarkt, men utan kranskärlsförändringar. Namnet kommer av att hjärtats vänsterkammare tar formen av en japansk bläckfiskfälla.
  • Nio av tio som drabbas av Takotsubo är kvinnor.
  • Emotionell eller fysiologisk stress föregår ofta insjuknandet.
  • Stress kan även utlösa en vanlig hjärtinfarkt med kranskärlsförändringar.
  • Takotsubo är en undergrupp till en typ av hjärtinfarkt med normala kranskärl som går under det övergripande namnet MINCA (myocardical infarction with normal coronary arteries).

Källa: hjart-lung.se och Per Tornvall

Text och bild: Peter Edfelt