Donationsveckan 17-23 oktober

icon oktober 17, 2011

Enligt Donationsrådet donerade 111 avlidna personer sina organ för transplantation under tiden januari till september detta år jämfört med 90 förra året. Trots detta är transplantationskön fortfarande lång, 753 personer väntar på nya organ.

Varför är det organbrist?

Så här skriver föreningen Livet som gåva på sin hemsida:

"Vi svenskar har högst donationsvilja inom Europa. Det visar en undersökning som utfördes på uppdrag av EU-kommissionen under 2010. Nästan 90 procent av svenskarna vill donera sina organ efter sin död. Det stora problemet är att vi ofta känner obehag inför att ta upp frågan med våra närstående. Många närstående vet inte vad de ska svara läkaren om de får en fråga om donation vid ett hastigt och oväntat dödsfall. Det blir därför ett nej till donation, trots att den avlidne sannolikt hade velat donera."

Läs mer om donation på Livet som gåva

Hjärt och Lungsjukas Riksförbund är medlem i Livet som gåva liksom många andra patientförbund.

Riksföreningen Viking stödjer personer som är hjärt- och lungtransplanterade.

www.viking-hjartlung.se

"Donationsrådet har uppdraget att se till att Sverige blir bättre på organ- och vävnadsdonation så att människor kan få ett bättre liv och att fler liv kan räddas.

Donationsrådet bildades 2005, och styrelsen är utsedd av regeringen. Donationsrådet är knutet till Socialstyrelsen men är ett fristående rådgivande nationellt råd."

Läs mer om Donationsrådet