Den slumpartade vården

november 22, 2011

I ett reportage i SVT i söndags visades tydliga exempel på vårdens godtycklighet.

I det system som idag råder på till exempel Karolinska Universitetssjukhuset verkar inte samarbete mellan avdelningarna självklar för att få den bästa möjliga vården. De svårast sjuka som egentligen behöver mest vård får ibland inte plats på den avdelning som krävs för sin behandling.

Exemplen är många på hur oförutsägbar vården är på ett stort sjukhus, enligt reportaget och långt ifrån jämlik. Detta slår direkt mot våra medlemsgrupper och är naturligtvis oacceptabelt.

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund är mycket engagerat i vård och behandling av hjärt- och lungsjuka patienter och följer vårdens kvalitet och prioriteringar. Det som händer bakom kulisserna är både skrämmande och upprörande. Dessa förhållanden måste huvudmännen ta på största allvar.