Deklarationen om mänskliga rättigheter

Den 10 december 1948 antogs FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Läs mer på FN:s hemsida www.un.org