Deklarationen om mänskliga rättigheter

december 10, 2009

Den 10 december 1948 antogs FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.