Debattartikel i DM om Sveriges tobakspolitik

december 04, 2013

Sverige behöver bedriva en mer offensiv tobakspolitik. Debattartikel i Dagens Medicin om omröstningen kring tobaksproduktdirektivet.

Regeringen tycks strunta i folkhälsan

Sverige missar sina mål i folkhälsoarbetet mot rökningen. Regeringen måste nu bli mer offensiv i det långsiktiga arbetet att minska rökningen i samhället. Att döma av agerandet i EU tycks man tyvärr sätta andra intressen före folkhälsan. Detta drabbar våra barn och unga.

I hjärtat av Europa, lite i skymundan, har ett stort propagandakrig genomförts. Kriget har förts mot EU-kommissionens förslag till tobaksproduktdirektiv. Ett direktiv där många ansatser syftar till att få färre barn och unga att börja röka.

Det är inte så konstigt. Tobaksbolagen vill sälja. Och de vill sälja en produkt som är den i särklass vanligaste orsaken till ohälsa, allvarlig sjukdom och död i förtid.

Varje år dör cirka 6 500 personer i Sverige av rökning. Det är fler än vad trafikolyckor, hiv/aids, narkotika och självmord dödar tillsammans.

Globalt har 63 procent av alla dödsfall på grund av icke smittsamma sjukdomar, ­t ex cancer, hjärt-kärlsjukdom och KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, rökning som huvudsaklig riskfaktor.

Tillgänglig forskning visar att tydlig och stor varningsinformation i text och bild minskar köpviljan och antalet rökare. Detta är ingen nyhet men det krävs politisk vilja för att genomföra.

Inför omröstningen i parlamentet undersökte Riksförbundet HjärtLung de svenska EU-parlamentarikernas inställning till storleken på hälsovarningar på cigarettpaketen, förbud mot extra smala cigaretter som lockar unga och mentolcigaretter.

En stor majoritet av de som svarade var för ursprungsförslagets 75 procent hälsovarningar och förbud mot extra smala cigaretter.
Piratpartiet och företrädarna för EPP -Gruppen för europeiska folkpartiet, bestående av moderater och kristdemokrater, besvarade inte vår undersökning.

I parlamentsomröstningen gick sedan de svenska moderaterna och kristdemokraterna på tobakslobbyns linje och röstade för endast 50 procent hälsovarningar och mot ett förbud mot "slim-cigaretter".
Den enda rimliga tolkningen av detta agerande är att företrädarna för det regeringsbärande partiet låter andra aspekter än folkhälsan få väga tyngre. Detta trots att regeringens folkhälsomål kring rökning som sattes upp 2003 inte har uppfyllts på långa vägar.

Sverige har den lägsta andelen rökare i EU. Rökprevalensen har minskat genom åren från en andel på cirka 30 procent år 1980 till 13 procent idag. Det är bra. Men samtidigt döljer denna siffra det faktum att:

  • 40 procent av alla Stockholmsflickor i årskurs 2 på gymnasiet röker.
  • allt fler kvinnor drabbas och dör på grund av KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, den enda folksjukdomen där antalet döda ökar.
  • kvinnor/flickor drabbas hårdare av rökning till exempel med lungskador och hjärt-kärlskador.

De 13 procent rökare vi har i landet löper stor risk att få hjärt-kärlsjukdom, KOL och cancer. Därför är rökavvänjning och insatser för att barn och unga inte ska börja röka en av de allra viktigaste insatserna för folkhälsan.

  • Sverige måste driva en mer offensiv tobakspolitik, bland annat genom att som i många andra länder öppna för neutrala förpackningar, exponeringsförbud, och införa en bortre gräns när landet ska vara rökfritt. Här stöder vi Tobacco Endgame – ett projekt som syftar till att få till stånd ett politiskt beslut 2015 om ett slutmål för rökningen 2025.
  • Ta tillvara de goda exemplen på offensiv anti-tobakspolitik från bland annat Nya Zeeland, Australien, Norge och Finland.

Inger Ros, ordförande Riksförbundet HjärtLung

Debattartikel ur Dagens Medicin 3 december 2013: Regeringen tycks strunta i folkhälsan