Besök hos socialministern

januari 31, 2011

Representanter från Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund har träffat socialminister Göran Hägglund för samtal kring några av förbundets viktiga frågor.

Göran Hägglund med ett så kallat stresshjärta i handen och förbundsordförande Inger Ros.Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund har haft diskussioner med socialminister Göran Hägglund. Vid besöket deltog förbundsordförande Inger Ros och tre handläggare.

Ministern mötte upp med ett antal tjänstemän som deltog i diskussionerna och de var givande för deltagarna från förbundet och förhoppningsvis även för socialdepartementet. Samtalen fördes under närmare en timme och man hann med ett antal av de viktigaste områden och frågeställningar som förbundet arbetar med. Efter inledande presentationer kom man in på ett antal sakfrågor:

Bland annat togs behovet upp av snabb och tidig diagnos för personer i riskzonen för KOL. Ökade krav på rehabilitering och att vården blir likvärdig mellan landstingen såväl inom lung- som hjärtvården framhölls även.

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund anser att nationella riktlinjer för hjärt- och lungsjukvård ska följas inom samtliga landsting, inte bara vara rekommendationer som det nu är.

Man hann även med att diskutera förbyggande hälsovård och den viktiga donationsfrågan.

En skrivelse med några av de viktigaste frågorna lämnades över till ministern innan besöket avslutades