Behjärtansvärt bidrag

februari 28, 2011

Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund har mottagit 822 177 kronor ur Banco Humanfonden.

Swedbank Banco Humanfonden

Humanfonden är en bred ideell aktiefond som huvudsakligen placerar i Sverige. Vid förvaltningen av fonden ställs särskilda etiska krav på placeringarna. När man placerar i Humanfonden går två procent av fondförmögenheten årligen till den ideella organisation som man själv väljer att stödja.