Bättre hjärtvård räddar ett fotbollslag om dagen

september 27, 2013

Inför den internationella hjärtdagen som infaller nu i helgen vill vi uppmärksamma den underbehandling eller direkta felbehandling av svenskar med förmaksflimmer som pågår varje dag. Både patienterna och landstingen skulle tjäna mycket på en bättre vård.

Detta sker trots befintliga nationella riktlinjer och trots att 6 000 av flimmerpatienterna årligen drabbas av stroke som orsakar patienterna stort lidande och samhället höga kostnader.

Läs hela debattartikeln "Bättre hjärtvård räddar
ett fotbollslag om dagen" i Dagens Samhälle
, eller i Sundsvalls Tidning (Bättre flimmervård kan rädda ett fotbollslag om dagen), där vi bland annat kräver:

  • fler flimmermottagningar för ett strukturerat mottagande,
  • att fler får blodförtunnande medicin och att patienten ges en - ökad möjlighet till självtestning.

Artikeln är undertecknad av:

Dag Larsson, oppositionslandstingsråd (S) Stockholms läns landsting
Inger Ros, ordförande Riksförbundet HjärtLung
Anders Själander, docent och överläkare vid Umeå universitet, medicinkliniken Sundsvalls sjukhus