Bästa astma/KOL-mottagningarna prisade

november 14, 2009

Årets Gyllene Spirometern-pris har delats ut till tre primärvårdsenheter i Sverige. Pristagarna delar på 100 000 kronor för sitt arbete med att höja kvaliteten på vården av patienter som har lungsjukdomen KOL eller astma.

Stipendiet ska premiera goda förebilder inom primärvården som som arbetar aktivt med att utveckla vårdcentralernas astma/KOL-mottagningar.

Årets pristagare är:

  • Riksby vårdcentral i Bromma
  • Närsjukvården i Finspång
  • Vårdcentralen Bokskogen i Bara.

Gyllene Spirometern delas ut för andra året i följd. Stipendiet har instiftats av AstraZeneca i samarbete med ASTA (Astma- och Allergisjuksköterskeföreningen), Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund och Astma- och Allergiförbundet.