Bara 44 procent med funktionsnedsättning har jobb

april 19, 2013

Sysselsättningsgraden för människor med funktionsnedsättning minskar kraftigt. Nu visar ny statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) att bara 44 procent av dem är i arbete, det vill säga är anställda, egenföretagare eller föräldralediga. För kvinnorna är situationen ännu sämre: av dem har bara 39 procent ett jobb, skriver Handikappförbunden i ett pressmeddelande.

- Att personer med funktionsnedsättningar som har en nedsatt arbetsförmåga har svårt att få jobb är inget nytt, men det som hänt de senaste åren är att sysselsättningsgraden har sjunkit brant från en redan låg nivå. Vid Arbetskraftsundersökningen (AKU) 2008 var sysselsättningsgraden för denna grupp nere på 50,0 procent. Enligt SCB:s undersökning har den idag sjunkit med ytterligare sex procentenheter – en anmärkningsvärd siffra som går stick i stäv med regeringens uttalade ambitioner, säger Ingrid Burman, ordförande i Handikappförbunden.

Var fjärde person av alla som idag är inskrivna hos Arbetsförmedlingen har någon form av funktionsnedsättning. Av dessa har sex av tio varit arbetslösa eller haft aktivitetsstöd i mer än två år.

- Regeringen måste nu vidta en rad jobbfrämjande åtgärder. Först och främst bör den lägga en proposition om genomförandet av den så kallade Funka-utredningens förslag. Höjt tak för lönebidrag och enklare regler för lönestöd är två viktiga delar. Den arbetssökande behöver ges större valfrihet och inflytande över de stödinsatser som Arbetsförmedlingen erbjuder. Dessutom behöver Arbetsförmedlingens verksamhet starkare styras upp för att säkerställa att budgeterade medel faktiskt når de resultat som regering och riksdag förväntar, säger Ingrid Burman, i ett pressmeddelande.