Allt fler svårt sjuka väntar på transplantation

icon oktober 18, 2010

Donationsveckan ska rädda liv. Väntelistan för organtransplantation är idag längre än någonsin. Bara sedan den 1 januari har antalet svårt sjuka som behöver ett eller flera organ vuxit från 628 personer till 750.

- Donatorerna är helt enkelt för få. Det räcker inte att vi i Sverige är duktiga på att ta tillvara flera organ från varje donator, säger Donationsrådets ordförande Eva Fernvall.

För att rädda fler liv uppmanas nu svenskarna att aktivt ta ställning till organ- och vävnadsdonation och tillsammans sprida budskapet under Donationsveckan den 18-24 oktober.

Sverige har den högsta donationsviljan i Europa. 8 av 10 svenskar uppger att de är positiva till organ- och vävnadsdonation, men trots det har bara hälften gjort sin vilja känd.

- Det är enkelt att göra sin vilja känd men ändå ett viktigt beslut som kan rädda andra människors liv. Du kan anmäla dig till donationsregistret, informera dina närstående eller fylla i ett donationskort, säger Anders Tegnell, avdelningschef på Socialstyrelsen.

Syftet med Donationsveckan, som ligger i anslutning till Europeiska donationsdagen den 23 oktober, är att belysa frågan om organ- och vävnadsdonation. Om fler aktivt säger ja till donation kan fler liv räddas. Under Donationsveckan kommer donationsansvariga läkare, donationsansvariga sjuksköterskor, transplantations-koordinatorer och patientföreningar runt om i landet att anordna lokala aktiviteter för att uppmärksamma frågan.

Donationsrådets och Socialstyrelsens årliga sammanställning visar även att vården skulle kunna identifiera fler möjliga donatorer. Genom mer kunskap, rutiner och rätt arbetsfördelning finns det potential att öka antalet donatorer i Sverige. På sjukhus där vårdpersonalen tillåts lägga ner mer tid på donationsfrågorna kan fler organ omhändertas.

För den som är svårt sjuk kan en transplantation vara det enda sättet att överleva. Gustav, 8 år, föddes med ett hjärtfel och efter flera års lång väntan blev han transplanterad med ett donerat hjärta.

- Vi har fått ett nytt barn, det är som natt och dag. Någon har gett Gustav livet och större än så blir det inte, säger Gustavs mamma Anna Lindholm.

Kontaktpersoner:

Eva Fernvall, ordförande Donationsrådet
Anders Tegnell, avdelningschef Socialstyrelsen
Charlotte Möller, samordnare donation och transplantationsfrågor Socialstyrelsen

För mer information om Donationsveckan, statistik samt kontakt med patienter och experter, besök www.donationsradet.se

Om donation

Det finns tre sätt att göra sin donationsvilja känd:

  1. informera sina närstående,
  2. fylla i ett donationskort (finns på apotek och vårdcentraler) eller
  3. anmäla sig till donationsregistret.

Alla tre sätt väger lika tungt och det är alltid den senaste uppgiften som gäller. Den 1 oktober 2010 väntade 750 personer på ett eller flera nya organ. Varje år genomförs drygt 600 organtransplantationer och cirka 800 vävnadstransplantationer i Sverige. Av dessa ingår levande givare som donerat sin njure eller en bit av levern. Bristen på organ är stor i landet och ju fler personer som beslutar sig för att donera sina organ- och vävnader efter sin död, desto fler svårt sjuka människor kan räddas.

Mer information och faktaruta finns på www.donationsradet.se

Om uppdraget

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att i samråd med Donationsrådet verka för att Sverige ska bli bättre på organ- och vävnadsdonation, så att fler liv kan räddas och människor få ett bättre liv.