Allt fler gör sin vilja känd

november 15, 2019

21 123 anmälningar inkom till Socialstyrelsens donationsregister under årets Donationsvecka. Det är den högsta siffran sedan veckan genomfördes första gången 2010 och en ökning med 70 procent jämfört med förra årets vecka, visar Socialstyrelsen.

– Det är fantastiskt att veckan har genererat så många anmälningar till donationsregistret. En hög donationsvilja hos allmänheten är en förutsättning för att donationer och transplantationer ska kunna ske. Det är viktigt att göra sin vilja känd, säger Josefina Meyer, utredare på Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

MOD: Bättre organisation och nytt regelverk bättre än ett Nej-register

I samband med Kristdemokraternas utspel att införa ett Nej-register gick föreningen MOD – mer organdonation, ut och förklarade att de flesta experter är överens om att vi inte skulle öka antalet donatorer enbart genom att förändra vilken typ av register vi har i Sverige.

MOD skriver att: ”Det är genom att förändra hur sjukvården är organiserad och genom att införa ett nytt regelverk som vi kommer kunna öka antalet möjliga donatorer, vilket också kommer leda till att fler får möjlighet att faktiskt donera.”

Remiss om Organbevarande behandling

Den 12 november var sista dagen att ge remissvar på tilläggsutredningen om Organbevarande behandling SOU 2019:26. Riksförbundet HjärtLung välkomnar i stort de förslag som utredningen föreslår. Remissen kommer att läggas upp på riksförbundets hemsida.

Fakta om organdonation:

  • Drygt 1,7 miljoner personer är i dagsläget registrerade i donationsregistret.
  • Drygt 80 procent av Sveriges befolkning är positivt inställda till att donera organ och vävnader efter sin död.
  • Men endast omkring 45 procent har tagit ställning på något av de tre sätt som det går att göra sin donationsvilja känd – att anmäla sig till donationsregistret, informera närstående eller fylla i ett donationskort. (Socialstyrelsen)
  • Så här anmäler du dig till donationsregistret