Världshjärtdagen 2017

Vårt sätt att leva påverkar risken att få hjärtinfarkt. Att få hjälp med att byta levnadsvanor är ett stort steg mot att undvika hjärtsjukdom. Världshjärtdagen eller World Heart Day är ett internationellt initiativ för att rikta fokus på hjärtsjukdom - den vanligaste dödsorsaken.

Riksförbundet HjärtLung jobbar för att skapa hjärt-vänliga miljöer och att underlätta för människor att göra hjärt-vänliga val. Genom Hälsans Stig, genom att erbjuda träningsmöjligheter i våra lokalföreningar runt om i hela Sverige.

Riksförbundet HjärtLung har tillsammans med vården tagit fram en vårdmodell som ger människor större kunskap om sin sjukdom och ger patienter ett ökat stöd med att ändra på sina vanor.
Läs mer om Vårdmodellen och Hjärtguiden.

World Heart Day

startades år 2000 av World Heart Federation för att uppmärksamma människor världen över på att hjärtkärlsjukdom är den världsledande dödsorsaken.

Världshjärtdagen infaller den 29 september 2016.

Läs mer om Word Heart Federation