Världs-KOL-dagen

Den 21 november inträffar världs-KOL-dagen. Då uppmärksammar vi de 500-700 000 KOL-patienter som finns i Sverige lite extra.

KOL, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, är som hörs av namnet en kroniskt lungsjukdom som gradvis utvecklas under en lång tid. Diagnosen leder till att luftrören blir trånga och att patienten känner andnöd. Omkring en halv miljon svenskar har KOL, men bara 20 procent uppskattas ha fått en diagnos. 

Under hela november genomför vi lungmånaden och den 21 november är det den internationella världs-KOL-dagen. Riksförbundet HjärtLungs läns- och lokalföreningar anordnar en rad aktiviteter runt om i hela landet. På vår lungmånadssida kan du hitta en aktivitet nära dig.