Välkomna till HjärtLungs seminarium i Almedalen – Sedd i vården

Riksförbundet HjärtLungs seminarium kring personcentrerad vård och Sedd i vården. Hälsodalen, lokalen Skafferiet. Tisdagen den 3 juli klockan 13.00–14.10.

Hälsodalen, lokalen Skafferiet
Tisdagen den 3 juli klockan 13.00–14.10

I panelen:
• Heidi Stensmyren, ordförande Läkarförbundet.
• Ida Björkman, Universitetslektor vid Centrum för personcentrerad vård, Göteborgs universitet (GPCC).
• Anders Henriksson (S), 1:e vice ordförande SKL, Sveriges Kommuner och Landsting
• Peter Graf, VD för TioHundra.
• Stefan Jutterdal, förbundsordförande Fysioterapeuterna.

Seminariet sker i samarbete med: Novartis, Amgen, Pfizer, Bayer samt Biosense Webster.

Läs mer om seminariet

Läs mer om Sedd i vården

Läs mer om Riksförbundet HjärtLungs engagemang i Almedalen