Strokedagen 2018

Under Strokedagen den 8:e maj sätter STROKE-Riksförbundet fokus på att stroke faktiskt går att förebygga. STROKE-Riksförbundet genomför en nationell informationskampanj för att sätta sökarljuset på vad man kan göra för att minska risken att drabbas av en stroke.

Runt om i Sverige genomför STROKE-Riksförbundets föreningar lokala aktiviteter på Strokedagen den 8 maj. Läs mer på STROKE-Riksförbundets hemsida

"Låg fysisk aktivitet innebär kraftigt ökad risk för stroke. Motion är bra för kroppen och flera av riskmarkörerna minskas av fysisk aktivitet, såsom högt blodtryck, blodfetter, övervikt med mera", skriver STROKE-Riksförbundet i ett pressmeddelande där man räknar upp riskfaktorer för att drabbas av stroke:

• högt blodtryck
• rökning
• förmaksflimmer
• diabetes
• låg fysisk aktivitet
• höga blodfetter
• stress
• hög ålder
• ärftlighet av hjärt- och kärlsjukdomar
• TIA
• Alkoholkonsumtion (även måttlig enligt senaste forskningen)

Ju fler riskfaktorer en person har desto högre är risken att insjukna i stroke, skriver man.