Seminarium om Ljuset På

Ljuset på våra dolda folksjukdomar - seminarium och överlämnande av rapport till folkhälsominister Gabriel Wikström. 

Riksförbundet HjärtLung har under två års tid drivit kampanjen ”Ljuset på!” där vi uppmärksammar de dolda folksjukdomarna KOL, förmaksflimmer och hjärtsvikt. Vi vet att cirka en miljon svenskar har någon av dessa sjukdomar, men saknar diagnos.

Tidig diagnos och korrekt behandling är avgörande för ett bra liv trots sjukdom. Under ett seminarium i Stockholm sammanfattar Riksförbundet HjärtLung kampanjen Ljuset På och överlämnar våra slutsatser till Folkhälsominister Gabriel Wikström. Inbjudna organisationer lämnar sin syn på dagens ämne samt ett panelsamtal förs med representanter från socialutskottet.

Seminariedagen direktsänds via HjärtLungs hemsida.

För mer information om kampanjen: www.ljusetpa.se

Datum: Tisdag den 14 februari 2017 Tid: kl. 12.30-14.00