Nationell samsyn ska förbättra vården för patienter med PAH

Den 4 maj, i samband med årets Världs-PH-dag, undertecknas dokumentet ”Nationell samsyn om kunskapsstyrd PAH- och CTEPH-vård” av representanter från PAH-vården och Patientföreningen PAH Sverige. Målet med överenskommelsen är att förbättra såväl livskvalitet som överlevnad hos patienterna.

– Det känns väldigt bra att få ta det här viktiga steget mot jämlik vård tillsammans med företrädarna för PAH/CTEPH-vården i Sverige, vi har stora förhoppningar på vad vi kan åstadkomma för patienterna, säger Patrik Hassel, ordförande i PAH Sverige.

Läs mer om PAH