Ordförandekonferens 16-17 april 2018

Riksförbundet HjärtLungs förbundsstyrelse bjuder in ordföranden från hela landet för två spännande dagar tillsammans på Djurönäset utanför Stockholm. Vägledda av orden kunskap, gemenskap och handlingskraft talar vi om hur vi kan bli effektivare i vårt arbete.

Inger Ros håller tal på Hjärtebåten.

Bild: Inger Ros invigningstalar under Hjärtebåten 2015.

Den 16–17 april hälsar vi dig välkommen till ordförandekonferens i den vackra skärgårdsmiljön på Djurönäset utanför Stockholm.

Ett vassare förbund

Riksförbundet HjärtLung är inne i ett spännande skede. Grundat i kongressens beslut är vi på en resa för att tillsammans skapa ett effektivare förbund och bli en starkare kraft för våra medlemmar. På vägen dit har sex intressanta försöksprojekt drivits i några av lokal- och länsföreningarna. På konferensen får du höra mer om projekten, ta del av lärdomar, ställa frågor och komma med input inför kommande förslag till kongressen 2019.

Så kan vi synas under valåret

I år är det valår. Då vill vi ta chansen att få upp våra frågor på agendan. Kampanjen ”Ljuset på” lyfte fram de 700 000 människor som har hjärt- och lungsjukdomar utan att veta om det. Efter kampanjen kunde vi dra flera slutsatser, bland annat om värdet av att se personen i patienten – att patienten är en människa med förmågor och resurser som är viktiga för en framgångsrik behandling. Utifrån det lanserar förbundet nu på konferensen ett nytt koncept för hur vi kan lyfta våra frågor i gemensamma valaktiviteter och tala med en gemensam röst inför valet.

För anmälan och mer information kring Ordförandekonferensen