Lungmånaden vill synliggöra patienten

"Synliggör patienten” är temat för årets lungmånad. HjärtLung vill visa på att patienten inte alltid får den hjälp och stöttning den borde ha i kontakten med sjukvården - men också att det finns stora mörkertal i några av våra största folksjukdomar, till exempel KOL.

Riksförbundet Hjärtlung har utnämnt november till lungmånaden. Runt om i landet riktar våra föreningar fokus på lungsjukdom, diagnos, behandling och rehabilitering. 

Riksförbundet HjärtLungs föreningar arrangerar föredrag, medlemsträffar och genomför aktiviteter under hela Lungmånaden för att öka kunskapen kring diagnoser som inte alltid får den uppmärksamhet de förtjänar.

Tema: Synliggör patienten

I år är temat för lungmånaden ”synliggör patienten”. HjärtLung vill visa på att patienten inte alltid får den hjälp och stöttning den borde ha i kontakten med sjukvården - men också att det finns stora mörkertal i några av våra största folksjukdomar.

Hur synliggör man patienten? Ett exempel är att vården bygger på delaktighet, bra information och att den utgår från individen och hens behov.

Det här händer hos HjärtLung-föreningen där du bor:

Klicka här om du vill veta när en förening nära dig genomför en aktivitet.

Värdskoldagen 2017

Under Lungmånaden inträffar också Världskoldagen, den 15 november, då vi uppmärksammar lungsjukdomen kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL.

Klicka här för att gå till vår Lungmånadssida

Att leva med KOL

Att leva med lungfibros

Att leva med PAH

Tidningen om KOL

En tidning om KOL, framtagen av Riksförbundet HjärtLung och Luftvägsregistret med stöd av SKL.

I senaste numret:
Är du drabbad av KOL utan att veta om det?
Må bättre - med rätt träning
Gemenskap hjälper varandra i kampen mot sjukdomen
Fimpa för gott - rökstopp ger störst effekt.

Läs tidningen KOL online
Ladda ned tidningen KOL

Tidningen KOL går att beställa från info@hjart-lung.se