Internationella dagen mot tobak

Fyra av fem unga i Sverige vill ha exponeringsförbud för tobak, det visar en ny undersökning. Den 31 maj är det Internationella dagen mot tobak. 

Fyra av fem ungdomar i vårt land vill förbjuda exponering av tobak i butik. Bland de ungdomar som röker stödjer två tredjedelar förslaget. Ungdomarna tror också att synliga cigarettpaket får unga att röka mer. Det visar en ny undersökning genomförd av Demoskop, på uppdrag av Cancerfonden.

Demoskop intervjuade i november i fjol 1 018 ungdomar i åldrarna 15-18 år. Resultatet visar att de flesta ungdomar vill ha ett slut på den massiva tobaksskyltningen i butikerna. De stöder det förslag om exponeringsförbud som Tobaksdirektivsutredningen lade fram i fjol och som många hoppas ska leda fram till ett lagförslag från regeringen i år.
Läs mer på Tobaksfaktas hemsida.

Riksförbundet HjärtLung har drivit opinion kring ett exponeringsförbud. 
"Regeringen tycks strunta i folkhälsan", debattartikel i Dagens Medicin 2013.