Donationsveckan 9-15 oktober

Donationsveckan är kanske årets viktigaste vecka för att uppmärksamma vikten av organdonation. I år hålls den 9 -15 oktober.

Läs om hur man gör för att anmäla sig till donationsregistret. Läs om människor som drabbats av sjukdom mitt i livet och genomgått transplantation i Riksförbundet HjärtLungs specialsida Donationsveckan.

Socialstyrelsen har tagit fram profilmaterial till Donationsveckan som kan beställas kostnadsfritt för hälso- och sjukvården och organisationer. Läs mer: http://www.socialstyrelsen.se/organ-ochvavnadsdonation/donationsveckan

Riksförbundet HjärtLung deltar också i ett patientråd tillsammans med MOD – Mer organdonation. Läs mer om vad MOD gör: http://merorgandonation.se/

Så tar du ställning

Det finns tre sätt att göra sin vilja känd. Alla sätt är lika giltiga och det är alltid den senaste uppgiften som gäller:

Du kan använda ett eller flera av dessa sätt, men oavsett på vilket sätt du tar ställning är det bra om du gör din vilja känd för närstående.