Styrelse

Styrelse

Ordförande

Bibbi Hallenberg
0523-32018
KUNGSHAMN
bibbi@hemma.ws

Vice Ordförande Revisorer

Sven-Gunnar Aronsson
0523-32589
KUNGSHAMN

Kassör

Rolf Ekblad
0523-32204
SMÖGEN
rolf.ekblad@outlook.se

Sekreterare

Bengt Karlsson
0523-32766
KUNGSHAMN
bcarlsson@telia.com

Ordinarie Styrelseledamot

Bengt Görling
0523-31836
KUNGSHAMN
gorling@telia.com

Ulla Karlsson
0523-30769
KUNGSHAMN

Jarl Hermansson
0523-32858
KUNGSHAMN

Ersättare i Styrelsen

Marianne Eldh
KUNGSHAMN
0703-578865
eldhmarianne@gmail.com

Valter Lorentsson
0523-70189
KUNGSHAMN

HLR-Ansvarig

Marianne Eldh
KUNGSHAMN
0703-578865
eldhmarianne@gmail.com