Minnesfond

Gåvo- och Minnesfonden i Föreningen Öckerö HjärtLung i Öckerö kommun

Ge oss ditt stöd, hjälp oss att hjälpa andra. Ge en gåva till vår Gåvo- och Minnesfond.

En minnesgåva är ett bra alternativ till blommor då du vill hedra minnet av en kär vän, anhörig eller nära bekant som gått bort.

Vi ombesörjer att ett vackert tackkort skickas med namnen på de som skänkt gåvor. Man kan också inför en högtidsdag erbjuda gratulanter, att i stället för en present, ge en gåva till fonden.

Ditt bidrag ger vår förening möjlighet att genomföra projekt/arrangemang som kan höja livskvalitén för föreningens medlemmar samt övriga hjärt--och lungsjuka i Öckerö kommun.

Minnesfond gåva HjärtLung

Riktlinjer för fondens verksamhet

Riktlinjer för fondens verksamhet

§ 1 Fondens syfte skall vara att ge föreningen möjlighet att genomföra projekt/ arrangemang som kan höja livskvaliteten för föreningens medlemmar, samt övriga hjärt och lungsjuka i Öckerö kommun.

§ 2 Föreningens styrelse ansvarar för fondens tillgångar och verksamhet.

§ 3 Inkomna kontanta gåvor, samt nettovinsten av donerade/testamenterade gåvor skall överföras till ett för fonden särskilt öppnat räntebärande bankkonto. Saldot tillsammans med avkastningen utgör fondens tillgångar.

§ 4 Medlemmar, sterbhus, utomstående privatpersoner, organisationer, företag och föreningar kan skänka medel.

§ 5 Givarens villkor och syfte skall följas. Om styrelsen inte anser att den kan följa dessa har föreningen rätt att avstå från gåvan.

§ 6 Fondens medel kan användas på förslag från styrelsen eller medlemmar. Förslag från medlemmar skall skriftligen inlämnas till styrelsen för behandling.

§ 7 Styrelsen skall framlägga behandlade förslag till beslut senast 6 månader efter inlämnandet i någon av nedan angiven sammankomster.

  • a) Extra medlemsmöte.
  • b) Årsmöte.

§ 8 Beslut om framlagt förslag avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordförande företräder.

Gällande från Årsmötet 2010