Bilder

Julfirandet 2017b.pdf

Lungpromenad hönö 2017.pdf

Pelle Warberg håller föredrag i Vänersborg Nov 2017.pdf

miljonchansen 22 okt 2017.pdf

medlemsmöte okt 2017.pdf

marstrand1 torslandatidningen.pdf

marstrand2 torslandatidningen.pdf 

varberg 13 september 2017.pdf

medlmöt 5 sept 2017.pdf

Utflykt och sjöresa till Marstrand den 15 juni 2017.pdf

skövdebesök.pdf

våravslutning 2017.pdf

Medlemsmöte den 4 April 2017.pdf

Medlemsmötet 7 Mars 2017.pdf

styrelse 2017.pdf

Hjärtlung Öckerö Årsmöte 7 Februari 2017.pdf

2016 års Julfest.pdf

advent 2016 hjärtlung.pdf

Medlemsmöte November 2016.pdf 

Månadsmöte Oktober 

grillning hattparad 2016.pdf

Smålandsresan våren 2016.pdf

(Avtackning av Annbritt Norlander .pdf

Medlemsmötet den 5 april 2016.pdf

(Medlemsmötet den 1 Mars 2016).pdf

Simsjön Ryttmästarbostället 2015.pdf

hattparaden2015.pdf

Alla hjärtans dag 2015.pdf

fotodok feb 2015.pdf

Julfest 2014-12-02.pdf

bussresa till ryttmastarstallet.pdf

Foto dok grill 2014.pdf

Hemlig resa.pdf

Hattparad 2014.pdf

Konstrundan i Majorna april 2014.pdf

Invigning av Hono nya Vardcentral mars 2014.pdf

medlemsmote april 2014.pdf

Medlemsmote Solhojden mars 2014.pdf

alla hjartansdag 2014.pdf

arsmotet 2014.pdf

Helsingforsresan December 2013.pdf

julfest solhojden dec 2013.pdf

hjartgympa nov 2013.pdf

manadsmote okt 2013.pdf

jubileum 15.pdf

konstrunda2013.pdf

grillafton juni13.pdf

varresa till hjo maj 2013.pdf

Hattparad flottans män maj 2013.pdf

konstrunda röda sten april 2013.pdf

manadsmote 32013.pdf

arsmötet februari 2013.pdf

Bussresa till Lubeck December 2012.pdf

bussresatillkristianstad.pdf

konstutst Solhöjden våren 2012.pdf

lunggympa vintern 2012.pdf

slaktforskningvaren2012.pdf

hjartlungraddningmars2012.pdf

gamla öckerö information mars2012.pdf

qigong vårvintern 2012.pdf

resa till Askersund.pdf

hjärt lung 10års jub 2008.PDF

julbord betel.pdf

julresa Wapnö nov 2010.pdf

dalsland sept 2010.pdf