Om oss

Om oss

Föreningen HjärtLung i Lidköping har ca 290 medlemmar. Vår uppgift är att samverka med sjukvården och få en för hälsan väl fungerande eftervård samt att demokratiskt påverka beslutsfattande och berörda parter för bättre sjukvård.

I vår förening träffar Du andra människor med liknande problem och i vår samvaro och gemenskap möter Du förståelse för Din situation.

Vi finns för Dig och Dina anhöriga!

Utbudet av aktiviteter är bl.a motionsverksamhet (lättgympa – avspänning – rehabilitering i varmvattenbassäng). Kurser i hjärt-lungräddning med hjärtstarter (HLR-D) samt hjärtskola för nyopererade patienter (på sjukhuset).

Föreningens sociala träffar: medlemsmöten, föredrag, studiecirklar, resor och utflykter.

Medlemsavgiften är 160 kr/år.
I priset ingår riksförbundets medlemstidning STATUS, som utkommer 6 ggr/år.

Den sociala gemenskapen ger trygghet och glädje!