Minnesgåva

Minnesgåva

För att hedra minnet av en avliden person kan du ge en minnesgåva till Hjärt-Lungföreningens verksamhet i Lidköping.

Föreningen HjärtLung Lidköping skickar då ett minneskort till den adress du anger.

Ange följande på inbetalningsavin:

  • den avlidnes namn
  • namn på den som skickar gåvan
  • namn och adress dit minneskortet skall skickas, anhörig eller begravningsbyrå

Gåvan skickas till bankgiro 5546-6320

Mottagare: Föreningen HjärtLung Lidköping