Pärmgruppen

Pärmgruppen

Föreningen HjärtLung  Hjo-Ti-Borg har varit värd för pärmgruppsmötet i Västra Götalands län. Föreningarna i gamla Skaraborg turas om att ha ett gemensamt möte ett par gånger om året. Närvarande var representanter från Mariestad, Skövde, Skara, Lidköping, Falköping och Hjo-Ti-Borg.

Bland det som togs upp var frågor från ordförandekonferensen i Kvänum, länsföreningen och förbundet samt planering av verksamheten.  Nästa möte äger rum i april 2018 i Lidköping.

Insänt av Claes Hagström

Ordförande i föreningen HjärtLung Hjo-Ti-Borg
0503-107 78