Eftervårdsombud

Eftervårdsombud hjärta och lung

 
Margareta Thor, lunga och Anita Gärdling, hjärta

I en Hjärt- o Lungförening skall det finnas ett eftervårdsombud för hjärtsjuka och ett för lungsjuka. I vår förening är det Anita Gärdling för hjärta och Margareta Thor för lungor som har dessa viktiga uppgifter som kort handlar om:

- att informera om Hjärt- och Lungskolans verksamhet.

- att rekrytera nysjuka och ta hand om nya medlemmar i föreningen.

- att påverka föreningens verksamhetsplan.

- att medverka vid uppvaktningar och kontakter med sjukhus,       vårdcentraler o
ch politiker.

- att ordna träffar för nya medlemmar.