Om oss

Om oss

                   Föreningen ska, utifrån sina förutsättningar, verka för att:  

  • Fortsätta arbetet för att behålla den goda gemenskap, som finns bland medlemmarna, samt att nya medlemmar skall känna sig välkomna i föreningen.
  •  Utveckla samarbetet med lasarettets personal och deras hjärtskola för att få ut bästa möjliga information om vår förening till patienterna.

  • Utbildningen i Hjärt- och Lungräddning skall hålla minst samma nivå som tidigare. Det är viktigt att så många som möjligt genomgår denna utbildning för att kunna hjälpa andra i svåra situationer.

  • Föreningen skall framgent satsa på motionsgymnastik, redskapsgymnastik, vattengymnastik, line-dance, Qi-Gong, curling, medicinsk yoga, promenader med eller utan stavar, boule, bordtennis och sånggruppen.

  • Föreningen satsar mer på utbildning av ledare för motionsgymnastik och vattengymnastik.
  • Föreningen fortsatt kommer att anordna studiecirklar i olika ämnen.
  • Föreningen kommer att anordna resor och utflykter.
  • Månadsmöten, träffar och andra sammankomster skall vara trivsamma så att alla kan känna sig hemma.
  • Anlita föredragshållare som ger oss viktig information om behandlingsmetoder för hjärt- och lungsjukdomar samt nya rön i dessa ämnen.