Föreningsträffar

FÖRENINGSTRÄFFAR

Föreningsmöten.

Höstmöte i hålles i Trefaldighetsgårde i Arboga måndagfen den 23 oktober 18.00.
Apotekare Katarina Eriksson berättar om "Läkemedel för Hjärt- och Lungsjuka.

 

Styrelsemöten.
Nästa styrelsemöte hålls den 13 november kl. 13:30.