Om oss

Om oss

Vi tar vid där sjukvården slutar.

Föreningens ändamål är

Att bedriva förebyggande och hälsofrämjande 
      verksamhet 

Att verka för information och upplysning om hjärt- och
      lungsjukas förhållanden

Att genom minnesfond möjliggöra ekonomiskt stöd till
      medicinsk forskning och utbildning för personalen
      vid Sundsvalls sjukhus och för primärvården inom
      Sundsvalls kommun.

Att ur 40-års Jubileumsfonden ge bidrag för
      medlemmars sjukhusvistelse, vid hjärt- kärl-
      och lungsjukdomar, om den sammanlagda tiden
      överstiger 10 dagar/år.