Ge oss ditt stöd

Ge oss ditt stöd

Om du vill hedra minnet av en avliden kan du göra det genom en penninggåva till Hjärt- och Lungsjukas Förening i Sundsvall.

Vi ombesörjer utskrift av minnesblad där du även kan få en hälsning, dikt m.m. utskriven.

Kontakta vårt kansli på tel 060-125070

Plusgiro 27 01 46-4
Bankgiro 5316-8688