Tid för möten

Tid för möten

STYRELSEMÖTEN 2016
12 januari
 9 februari
12 april
 7 juni
 9 augusti
25 oktober
13 december
Styrelsen sammanträder på kontoret kl 10.00 på dagar enligt ovan

FÖRENINGSMÖTEN 2016
12 januari - Knutsfest
16 februari - Årsmöte
  5 april

24 maj - Våravslutning     OBS Ändrat datum
30 augusti - Surströmming
11 oktober 
22 november
vecka 50 - Lucia

Föreningsmöten är i Brunnskyrkans samlingslokal tisdagar kl 13.30
Se annons