Länkar

Länkar

Här kommer ett antal länkar, som kan vara av intresse. 

Hjärt- lungsjukas förening

http://www.hjart-lung.se

 Allt om kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)

http://www.kol.nu

Hjärt & Lungräddning

http://www.hlr.nu  

Hjärtstartare

http://www.hjartstartarregistret.se/