Eftervård

Verksamheter

Vi är en liten förening, därför har vi inte igång alla dessa aktiviteter men vid behov hjälper vi till att starta grupper när deltagare finns

GENOM ATT BLI MEDLEM I VÅR FÖRENING FÅR DU MÖJLIGHET ATT
-delta i HJÄRT- OCH LUNGSKOLANS AKTIVITETER
-delta i olika cirklar och AKTIVITETER
-delta i medlemsmöten, fester och resor
-erhålla tidningen Status som utkommer med 8 nummer per år
-känna social gemenskap
HJÄRT- OCH LUNGSKOLAN INNEHÅLLER FÖLJANDE AKTIVITETER:
Föreläsningar
Hjärt- och Lungräddning med hjärtstartare
Kostcirklar
Motionsgymnastik
Vattengymnastik
Hjärtsviktsgymnastik
Promenader/Stavgång
Rökavvänjning
Stresshantering
ÖVRIGA AKTIVITETER:
Bowling
Boule
Qigong 
KOL-cirkel (Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom)