Aktiviteter

Aktiviteter

FÖRENINGSMEDDELANDE HÖSTTERMINEN 2017

 

MEDLEMSMÖTE. Tisdag 19 september kl 14.00

Besök på Viva Resurs, returmarknaden på Gimonäs.
Ta ultrabuss nr 5 som stannar nedanför returmarknaden. Samling i receptionen.

Anmälan senast 14/9 till kansliet tel 090-70 66 14

 

MEDLEMSMÖTE onsdag 18 oktober kl 18.00  OBS valet av lokal!

Allsång och musik med Umeå manskör.
Fika och lotterier
Lokal: Maskrosen, 1 tr ner i Funktionsrätt-huset, (HSO har bytt namn), Storgatan 76, Umeå


MEDLEMSMÖTE
tisdag 7 november kl 18.00. 

Föreläsning om luft och hälsa. Professor Bertil Forsberg, institutionen för yrkes och miljömedicin, Umeå universitet. Lokal: Linnéan, Funktionsrätt-huset, (HSO har bytt namn),   Storgatan 76, Umeå. Fika och lotterier

 JULFEST Fredag 15 december kl 16.00, lokal Egir, på Folkets Hus, Umeå

Jultallrik.Vatten, öl, kaffe och kaka. Underhållning av Sam Sehlstedt och Lennart Lindström.

Avgift 200:-/person genom inbetalningskort som delas ut vid entrén eller bordet.

Anmälan senast 4/12 till tel 090-70 66 14
eller e-post: umea.hjart-lung@ac.hso.se

MEDLEMSAVGIFT

Avgiften är 175:-/år och betalas med faktura till Riksförbundet.

INBETALNING FÖR AKTIVITETER

Görs terminsvis senast fyra veckor efter start. Plusgirokonto 645 41-6

BOULE

Avgift: 300 kr/termin.Fredagar 12.00–14.00 i nya hallen Umestan. Start fredag 1 september.

Kontaktperson: Göran Palm 070-372 09 30.

BOWLING

Fredagar kl. 09.30 i Bowlingcentrum, Björnvägen 17, Umeå. Start fredag 8 september.
Kontaktpersoner: Sture Johansson, 070-282 87 26,  Monica Ericson, 070-240 09 71, Ulla Britt Andersson, 090-13 31 71

På grund av ändringar i administrationen betalar bowlarna sina bowlingsavgifter direkt till bowlingsgruppen, medlemsavgiften till Föreningen HjärtLung betalas som vanligt via Riksförbundets utskick.

MOTIONSGYMNASTIK

Avgift: 225 kr/termin. OBS! Ändrad avgift

Måndagar kl. 17.00 och torsdagar kl.17.00 i hall D, Gammliahallen, Umeå
Start måndag 4 september och torsdag 7 september.
Kontaktperson: Mats Olovsson  tel 070-376 01 34

LÄTTGYMNASTIK

Lättgymnastik för KOL- och hjärtsjuka, tisdagar kl. 13.00 i Linnéan, Funktionsrätt-huset, (HSO har bytt namn),  Storgatan 76, Umeå. Start tisdag 5 september. Ingen kostnad.
Kontaktperson: Arthur Lundberg tel 090-12 94 92, 076-804 34 43

PROMENAD/STAVGÅNG                                                                                         

Start 26/9 kl. 10.00  vid båtkajen, nära Hamnmagasinet, V Strandgatan 4,Umeå. Ingen kostnad. Kontaktperson: Ulf Trygg, Tel 070-666 01 76.


VATTENGYMNASTIK 

Så många medlemmar som möjligt skall få tillfälle till vattengymnastik en gång per vecka.
Om badgrupperna inte blir fulltaliga ges ytterligare ett tillfälle till bad.

OBS ändrad avgift: 475:-/termin.

Du som inte har badat tidigare och önskar få en plats, gör anmälan till kansliet

telefon: 090-70 66 14.  Om du vill säga upp din plats, meddela det till respektive kontaktperson

 

Grupp 1.  Onsdagar 10.00 -11.00 i IKSU- hallen. Start vecka 38, t o m vecka 51.
Kontaktperson: Rune Sandberg, tel 090-470 86, 070-356 07 42

Grupp 2.   Onsdagar 13.00 -14.00 i IKSU- hallen. Start vecka 38, t o m vecka 51 .
Kontaktperson: Majvor Jonsson 090-431 16, 073-058 05 81.

Grupp 3.   Torsdagar 09.00-10.00 i IKSU- hallen. Start vecka 38, t o m vecka 51.
Kontaktperson: Walter Johansson 090-12 88 05. 

Grupp 4.  Måndagar 08.00-09.00 i IKSU- hallen. Start vecka 38, t o m vecka 51.
Kontaktperson: Walter Johansson 090-12 88 05 

Grupp 5.Torsdagar 07.30 - 08.30 på Hemgården. Start torsdag 7 september.
Kontaktperson: Sture Olsson 070-384 95 75. 

Grupp 6.  Onsdagar 17.00 -18.00 på Hemgården. Start onsdag 6 september.
Kontaktperson: Barbro Westerlund 070-273 52 94.

 

UTBILDNING I HJÄRT-OCH LUNGRÄDDNING MED HJÄRTSTARTARE

Utbildning sker i regel på dagtid i Funktionsrätt-huset, (HSO har bytt namn), Storgatan 76, Umeå. Den tar ungefär 1 1/2 timme och är för närvarande kostnadsfri. Utbildningen bör repeteras vart eller vartannat år. Kom ihåg att det är viktigt att även ”frisk” familjemedlem deltar. Ni som är intresserade, anmäl er till kansliet tel 090-70 66 14.

Föreningen har inköpt två hjärtstartare (defibrillatorer), varav en finns tillgänglig i korridoren utanför Linnéan, Funktionsrätt-huset, (HSO har bytt namn), samt en mobil som kan tas med på resor o. likn. evenemang.

KOLGRUPPEN                                                                                                              

Kontaktperson: Artur Lundberg 090-12 94 92, 076-804 34 43

Ingen kostnad.

STUDIECIRKLAR

Ni som har idéer och önskemål om lämpliga studiecirklar tag kontakt med kansliet 

tel 090-70 66 14.

INTRESSEFÖRFRÅGAN

Föreningen behöver medhjälpare till våra olika aktiviteter. För er som är villiga att medverka som t.ex. motionsledare ordnar vi utbildning. Ta kontakt med Sture Olsson tel 070-384 95 75

ÖNSKEMÅL

Ni som har önskemål om föreläsare/ämne/aktiviteter på våra medlemsmöten tag kontakt med Lena Hamrén 090-12 54 50.

VILL DU VARA MED?

Ni som är intresserade av ideellt arbete och vill göra en insats för föreningens medlemmar ta kontakt med valberedningens ordförande Ulf Trygg tel 090-470 47, 070-666 01 76

MINNESGÅVA

Minnesgåvor tas tacksamt emot på vårt plusgirokonto 6 45 41 -6. Gåvor till
HjärtLung Föreningen i Umeå går till föreningens verksamhet samt till vidareutbildning inom hjärt-lungområdet på Norrlands universitetssjukhus.

Minnesblad skickas till begravningen eller till anhörig. Vid inbetalning bör man ange avsändare, vems begravning gåvan avser, samt tid och plats för den.

KANSLIET

Anna-Greta Eriksson finns i Funktionsrätt-huset mån-fre 07.45-14.30

Telefon: 090-70 66 14.

Besöksadress: Storgatan 76,Umeå.

Postadress: HjärtLung Föreningen Umeå, Storgatan 76, 903 33 UMEÅ.

E-post: umea.hjart-lung@ac.hso.se

Fax: 090-70 66 26

HEMSIDA

http://www.hjart-lung.se/riksforbundet/vasterbotten/umea/
Ansvarig för hemsidan är kansliet.

PLUSGIRO

Föreningens plusgirokonto är 6 45 41 – 6

ALLERGIER

Var sparsamma med parfymer, rakvatten mm vid våra arrangemang! En del av våra medlemmar är mycket känsliga för dofter.