Medlemsinformation

Medlemsinformation

Aktivera dig och förbättra dina chanser.  Tag kontakt! Kansliet på tel 0910-70 20 84. Vi vägleder dig och du får tips på bästa sätt att bibehålla hälsa och välstånd. 

 

AKTIVA MEDLEMMAR

Vi behöver fler aktiva i föreningen. Du som vill göra en insats, ta kontakt med kansliet . Du som är intresserad av styrelsearbete ta kontakt med valberedningen.

Har du förslag på några lämpliga medlemmar som vill vara med i valberedningen, kontakta kansliet .

MEDLEMSMÖTEN

Vilka frågor vill Du att vi ska arbeta med? Om Du har speciella önskemål vad vi ska ta upp på våra medlemsmöten eller speciella ämnen eller föreläsare, ring kansliet .

AKTIVITETER

Vad vill Du göra? Vilka aktiviter är Du intresserad av? Till exempel promenad - stavgång - sittgympa - bowling - boule - Tai chi?

När vi har tillräckligt många anmälda till en viss aktivitet kan vi dra igång.