Länklista

Länklista

Klicka på en länk så kommer Du till websidan

 

112

SMS Livräddare

Hjärtstartarregistret              

Svenska rådet för hjärt-lungräddning

Apoteket

FASS      

Västerbottens läns landsting   

Sjukvårdsrådgivning

Skellefteå kommun

Leva med KOL   

RiksKOL

Nätdoktorn

Norran

VF- Folkbladet

ABF Skellefteå

Min Hjärtskola (Samarbete mellan Pfizer AB, Hjärt-lungsjukas länsförening i Värmland samt representanter inom svensk hjärtsjukvård)