Om oss

Om oss

HjärtLung föreningen i Lycksele bildades hösten 1943 och har idag ca 730 medlemmar. Föreningen är ansluten till Riksförbundet Hjärt Lung med ca 40000 medlemmar.
Föreningen är en sammanslutning av hjärt- och lungsjuka, deras anhöriga och enskilda som vill stödja vår verksamhet. 
Vi arbetar också för att medlemmar skall få träffas under trevliga former tex vid olika veckoaktiviteter, föreläsningar, fester och resor.

Vår verksamhet vilar på tre grundpelare:
- Trygghet- stöd- gemenskap
- Livsstilsförändring
- Opinionsbildning

Medlemsavgiften är 140 kr för 1 år från inträdes datum räknat.
Veckoaktiviteterna är gratis och övriga aktiviteter är subventionerade.