Om oss

Om oss

Välkommen till Föreningen HjärtLung Karlstad 

Föreningen HjärtLung Karlstad  är en av nästan 160 lokalföreningar i landet inom Riksförbundet HjärtLung.
Lokalföreningen som 2017 fyller 70 år har genom sin verksamhet till syfte att sprida information om hjärt/lungproblematik både till allmänhet, politiker och beslutsfattare inom kommun och landsting.
Lokalföreningen i Karlstad är mycket aktiv, framförallt inom det övergripande friskvårdsområdet liksom även när det gäller relationsskapande insatser bland föreningens mer än ca 300 medlemmar.

Kansli
Besöks/postadress:
Föreningen HjärtLung Karlstad                      
Södra Kyrkogatan 11
652 24 KARLSTAD
Exp. öppen tisdag-torsdag 8.30 –  11.30  Tfn 054 - 21 84 92   
Plusgiro 38 41 38 - 4
E-mail: info@karlstad.hjart-lung.se


Bli medlem.
Som medlem i Föreningen HjärtLung Karlstad erbjuds du ett brett program av aktiviteter av olika slag. Dessutom många möjligheter att knyta värdefulla kontakter med andra människor. Välkommen som medlem i Föreningen HjärtLung Karlstad!
Medlemsavgiften är 200 kr/år. Som medlem – och närmast anhörig - erbjuds ni en grundkurs i hjärt-lungräddning, helt utan kostnad. Som medlem har du även en försäkring som gäller till och från och under föreningens aktiviteter.