Info om kurser, föreläsningar och annat

Info om kurser, föreläsningar och annat

Erbjudande till alla våra medlemmar från CSK!

Föreningens medlemmar samt en anhörig är välkommen att delta i Landstingets Hjärtskola.
Ni får lyssna på föreläsningar om kranskärlssjukdom, träning, avspänning och bra mat. Medverkande är sjukgymnaster, dietist och hjärtläkare. Ta chansen att repetera vad du kan om kranskärlssjukdom och kanske lära lite nytt. Kanske får du ytterligare motivation till att förändra din livsstil?
Lisbeth Werling och Birgitta Olsson från vår förening finns på plats. Kaffepaus med mingel.
Ingen föranmälan. Du betalar vanlig patientavgift, dvs 200 kronor via faktura. Frikort gäller. Ingen avgift för deltagande anhörig.
Plats: Samlingssalen CSK.
Är du intresserad - ring Lisbeth Werling 054-18 14 14 för besked om datum och tid. Väl mött!

Kondoleans- och blomsterfond

Stöd föreningens arbete! Ring 054-18 04 65 (HSO, Handikappförbunden i Värmland) Ange att ditt bidrag skall gå till Föreningen HjärtLung Karlstad.
Eller direkt till vårt Plusgiro: 38 41 38 - 4.

Resumé: Internationella Hjärtdagen 2016-09-29

Med anledning av Internationella Hjärtdagen, inbjöd Föreningen HjärtLung Karlstad allmänheten till föreläsningar i Samlingssalen på Karlstads Centralsjukhus om dels förmaksflimmer och dels principerna för fysisk träning i samband därmed. Inbjudna föreläsare var hjärtspecialisten Jörgen Lindström samt sjukgymnasten Carin Karlsson båda från Centralsjukhuset.

Redan en timme före utsatt tid kl. 1800 började intresserade åhörare fylkas och föreningens styrelse var på plats för att ledsaga och inte minst för att dela ut information om föreningen, hjälpa till med medlemsansökan, dela ut godis och vara allmänt upplysande om vad HjärtLungföreningen står för och dess aktiviteter. Således blev det ett välkommet tillfälle att möta upp för att träffa förhoppningsvis nya, blivande medlemmar.

Inför en fullsatt aula presenterade föreningens ordförande Ulf Adolfsson sig själv och föreläsarna samt föreningens sakkunniga inom området, Lisbeth Werling. Auditoriet välkomnades och ordet överlämnades till Jörgen som snabbt kopplade högtalarna och fick igång powerpoint-presentationen som visade sig vara fullastad med information på engelska men som talaren förklarade och förtydligade för de nyfikna och andäktiga lyssnarna.

Därefter följde en intressant lektion om olika slags förmaksflimmer såsom kronisk, episodisk m.fl. och olika sorters mediciner och deras verkning och biverkning samt hur man arbetar med diagnostiska instrument t.ex. blodtryck, manuell pulskontroll, vilo-, långtids- och tum-EKG och TSH och T4 (kontroll av sköldkörtelns funktion). Sammanfattningsvis underströks att en korrekt diagnos är avgörande för omhändertagande av dessa patienter.

En kvarts mingelpaus i halvlek var av nöden då värmen i lokalen genererade svår törst. Därefter tog Carin över och berättade bl.a. att generella principer för fysisk träning, tillämpbara för hjärtpatienter, kan appliceras på patienter med arytmier (hjärtrytmrubbningar) och att ordinationen alltid måste innefatta definiering av frekvens, varaktighet och intensitet. Konditions-, styrke- och muskulär uthållighetsträning är metoder som kan förbättra hälsotillståndet. Andra exempel på lämpliga aktiviteter är raska promenader, simning, (vatten-) gympa, dans och cykling beroende på intresse.

Jörgen och Carin avtackades för väl avvägda, intressanta och lärorika föreläsningar och möttes av publikens stormande applåder. Stor succé.

Vid tangenterna: Sten Ahnfelt 

Resumé: Världskoldagen 2016-11-16

Med anledning av Världskoldagen, inbjöd Föreningen HjärtLung Karlstad allmänheten till föreläsning i Samlingssalen på Karlstads Centralsjukhus. Specialisten Karl Väärt från vårdcentralen Kasernhöjden i Karlstad och sjukgymnasten Eva Jonasson från fysioterapimottagningen vid Centralsjukhuset i Karlstad föreläste under rubriken ”Nyheter om nya nationella riktlinjer för astma och KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) och behandlingsrekommendationer”.

Intresserade hade bänkat sig i god tid före den förste föreläsaren kl. 1830. Föreningens styrelse var på plats för att dela ut viktig information, hjälpa till med medlemsansökan, dela ut godis och frukt, sälja hjärtan och pins. Ett kärkommet tillfälle för att hälsa på och umgås med presumtiva medlemmar och redogöra för vad föreningen i Karlstad står för och dess verksamhet.

Inför en välbesökt samlingssal presenterade föreningens ordförande Ulf Adolfsson föreläsarna samt föreningens sakkunniga på området, Annika Brattström. En representant från primärvården, Yvonne Sjöö, var också tillstädes redo att besvara specifika frågor om luftvägs-registret som är ett nationellt kvalitetsregister för patienter med astma och KOL. Dess syfte är att förbättra kvaliteten i vården för dessa sjukdomsgrupper samt säkerställa likvärdig vård i hela landet.

Gästerna välkomnades, ord och mikrofon överlämnades till Karl som snabbt fick upp en magnifik powerpointpresentation på duken som verkade täcka det mesta om KOL. Vi fick oss också lite udda statistik till livs, t.ex. att en 25-årig fullt frisk lunga har över en miljon lungblåsor motsvarande en yta av en halv tennisplan!

Efter en utförlig inledning om kolsjukdomen och dess symptom fick publiken en hel del ny kunskap om nya riktlinjer från Läkemedelsverket och nya mediciner. Vi blev också matade med specialuttryck från vården som säkert var okända för de flesta. CAT och COPD assessment test är frågeformulär som hjälper patient och vårdgivare att värdera den inverkan KOL har på välbefinnandet. FRAX är en modell för att bedöma tioårsrisken för frakturer med olika riskvariabler för män och kvinnor. Vid uppskattning av ADL (allmän daglig livsföring) försöker man analysera hur en vårdtagare med funktionsnedsättning kan utföra olika aktiviteter i det dagliga livet.

Det var inte alltid så lätt att hänga med expertisen men alla verkade göra sitt bästa för att lära sig något om sekretmobilisering, inhalationsteknik, samsjuklighetsscreening och symptom-duration. Informationen i den fullspäckade powerpointen var så vittomfattande att det här inte finns utrymme att presentera allt men man kan konstatera att när dödsfallsorsaksregistret statistikredovisades spetsades öronen på oss gamlingar. Det visade sig nämligen att orsaken till frånfället sällan redovisas som KOL utan istället som stroke, hjärtattack, cancer eller liknande.  Intressant.

Eva med sin mångåriga erfarenhet från sjukhusets effektiva kolskola tog kommandot efter pausen och lät publiken stående utveckla en rad olika rörelser, bl.a. hur man formar munnen som en fågelnäbb och stöter ut luften i en ny andningsteknik. Eva erinrade om vikten av livsstilsförändring, exempelvis rökavvänjning och av fysisk aktivitet: promenera, cykla, styrke-träna, äta rätt fett (gärna med ökat proteinintag såsom kött, fisk, ägg). En dansant herre i publiken på parkett framhöll dansens undergörande verkan på hälsan - kanske skulle ett par hallingkast i framtiden göra susen?

Ordföranden tackade Karl och Eva för de väl avvägda, lärorika och intressanta före-läsningarna och presentkort och blommor förärades dem.

Vid tangenterna: Sten Ahnfelt 

KLICKA HÄR LÄS

(2015)
Pumpen 4 - 2015
Pumpen 3 - 2015
Pumpen 2 - 2015
Pumpen 1 - 2015


(2014)
Pumpen 5 - 2014
Pumpen 4 - 2014
Pumpen 3 - 2014
Pumpen 2 - 2014
Pumpen 1 - 2014

(2013)
Pumpen 6 - 2013
Pumpen 5 - 2013
Pumpen 4 - 2013
Pumpen 3 - 2013
Pumpen 2 - 2013
Pumpen 1 - 2013