Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2017

Här nedan finns finns Verksamhetsberättelse för 2016 samt Årsmötesprotokoll för 2017

Verksamhetsberättelse 2016.pdf

Årsmötesprotokoll 2017.pdf