Grums-Vålberg

Välkommen till vår förening.

Du är välkommen som medlem i vår förening. Medlemsavgiften är för närvarande 200:--/år. Genom medlemsskapet får Du möjlighet att delta i alla våra aktiviteter. Du deltar gratis i cirkelverksamheten.

Vår klubblokal är i HSO-lokalen på Sveaplan 2. Mittemot GV nyt

Vi vill tacka en anomym givare för en generös gåva.