Lär dig hjärtlungräddning

Lär dig hjärtlungräddning

Vår förening utbildar i HjärtLung-räddning. En viktig kunskap för hjärtsjuka, och framförallt de anhöriga och många andra i vårt samhälle. Kontakta någon i styrelsen för ytterligare information. Du kan även kontakta Bertil Nilsson direkt, som är vår instruktör, 0570 71 14 23 eller 070 647 30 85. e-post: bertil.r.nilsson@gmail.com Utbildningen tar ca 2 timmar.

Många har redan fått hjärtstartare

Vår förening har skänkt hjärtstartare till olika organisationer inom vårt område. Den är livsviktig i akuta nödsituationer. Vår ambition är att skänka ytterligare hjärtstartare där de bäst behövs. Vi har under senare år skänkt hjärtstartare till bl a: Arvika Östra Församling, Arvika Västra Församling, Apoteket Hjärtat, Coop Extra/Kronans Droghandel, Styckåsen, Aktivitetshuset Korpralen, Brunskogs Hembygdsförening, Älgå Hembygdsförening och senast i raden är Equmeniakyrkan i Arvika. Vi har även stått för utbildning i hjärt-lungräddning med hjälp av hjärtstartare till samtliga organisationer som fått en sådan av vår förening.