Blomster och minnesfond

Blomster- och minnesfond

Vill du hedra en avliden med en gåva till vår förening, kontakta:

Carlssons Begravningsbyrå,

Arvika 0570 100 69, info@carlsonsbegravningsbyra.se

Arvika Begravningsbyrå,

0570 101 21, arvika@jansons.se

Ange särskilt att din gåva skall gå till Föreningen Arvika HjärtLung

Varmt tack för din gåva!